Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 16,223.64 16,901.48
CAD 17,679.59 18,418.25
CHF 23,893.24 24,891.52
CNY 3,459.86 3,604.96
DKK - 3,601.81
EUR 25,636.60 26,970.84
GBP 30,197.76 31,459.44
HKD 2,850.27 2,969.36
INR - 315.32
JPY 198.62 209.04
KRW 16.49 20.08
KWD - 78,339.49
MYR - 5,501.73
NOK - 2,707.66
RUB - 352.43
SAR - 6,291.89
SEK - 2,645.87
SGD 16,338.75 17,021.39
THB 594.88 685.81
USD 22,630.00 22,860.00
Nguồn: webgia.com