Điều khoản

Chúng tôi điều hành trang web này và cho phép sử dụng trang web theo các điều khoản và điều kiện sau:

Điều khoản cơ bản:

 1. Sử dụng trang web này có nghĩa rằng bạn chấp nhận các điều kiện này. Nếu bạn không hoàn toàn chấp nhận chúng, việc tiếp tục truy cập của bạn vào trang web này sẽ được coi là trái phép và bạn sẽ phải ngừng sử dụng nó ngay lập tức.
 2. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới được sử dụng trang này.
 3. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra trong tài khoản của bạn.
 4. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho tài khoản của mình.
 5. Bạn không được lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa người dùng cungketnoi khác.
 6. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên tài khoản, đồ họa, ảnh, tiểu sử, clip âm thanh và video, liên kết ("Nội dung") mà bạn gửi, đăng và hiển thị trên mạng xã hội cungketnoi.
 7. Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack cungketnoi hoặc sửa đổi một trang web khác với mục đích rằng nó được liên kết với cungketnoi.
 8. Bạn không được tạo hoặc gửi email không mong muốn cho bất kỳ thành viên cungketnoi nào ("Spam").
 9. Bạn không được truyền bất kỳ vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
 10. Bạn không được, trong việc sử dụng cungketnoi, vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực quốc gia, địa phương của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).

Việc vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản cungketnoi của bạn. Mặc dù cungketnoi cấm hành vi và nội dung xấu trên trang mạng cungketnoi nhưng bạn hiểu và đồng ý rằng cungketnoi không chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên trang của bạn và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó.

Điều kiện chung:

 1. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ cungketnoi vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.
 2. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Nếu các thay đổi cấu thành thay đổi quan trọng đối với Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thư internet theo tùy chọn được thể hiện trên tài khoản của bạn. Điều gì dẫn tới việc "thay đổi điều khoản" sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi, trong việc sử dụng ý thức chung và hợp lý.
 3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.
 4. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa Nội dung và tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi quyết định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, phỉ báng, khiêu dâm hoặc phản đối hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên nào hoặc các Điều khoản sử dụng này.
 5. Dịch vụ của cungketnoi giúp bạn đăng hình ảnh và văn bản được lưu trữ trên cungketnoi lên các trang web bên ngoài. Việc sử dụng này được chấp nhận (và thậm chí được khuyến khích!). Tuy nhiên, các trang trên các trang website khác hiển thị dữ liệu được lưu trữ trên cungketnoi phải cung cấp liên kết quay lại cungketnoi.

Bản quyền (Bản thân bạn là gì):

 1. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ cungketnoi. Hồ sơ và các tài liệu được tải lên của bạn vẫn là của bạn. Bạn có thể xóa hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tài khoản của bạn. Điều này cũng sẽ xóa mọi văn bản và hình ảnh bạn đã lưu trữ trong hệ thống.
 2. Chúng tôi khuyến khích người dùng đóng góp sáng tạo của họ cho miền công cộng hoặc xem xét các điều khoản cấp phép nâng cao.